Барлығына арналған бағдарламалау
(Python-да жұмыс істеуді бастау)
Python тілінде компьютерлік сауаттылық
пен бағдарламалау негіздерін үйренетін негізгі курс
Барлығына арналған бағдарламалау
(Python-да жұмыс істеуді бастау)
Python тілінде компьютерлік сауаттылық
пен бағдарламалау негіздерін үйренетін негізгі курс
Форматы
онлайн/офлайн
Уақыты
дүйсенбі мен бейсенбі
19:00-21:00, 4 ай
Сондай-ақ
Kaspi-ден бөліп төлеу
Оқытушы
 • Саратовкина Ангелина
  Python-әзірлеуші
Курс кімге пайдалы болады:
басқа саладан ауысқысы
келетін мамандарға
бағдарламалауда өз жолын енді бастаған және Python тілін үйренгісі келетіндерге
жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттері
және түлектеріне
Курста сіз:
 • Компьютердің құрылғысын, есептеу жүйелерін және логикалық схемаларды зерттейсіз
 • Айнымалылар, деректер түрлері, шартты операторлар, циклдар және функциялар сияқты негізгі ұғымдарды білесіз
 • Алгоритмдік ойлаудың негіздерін үйренесіз
 • Бағдарламалау негіздерін үйренесіз
 • Бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын білесіз
 • Python-мен танысасыз
 • Объектіге-бағытталған бағдарламалауды үйренесіз
 • Файлдармен жұмыс істеу, ерекшеліктерді өңдеу және негізгі пайдаланушы тәжірибесі туралы білесіз
Курс бағдарламасы:
 • 1
  Компьютер құрылғысы
 • 2
  Есептеу жүйелері және логикалық схемалар - Интернетте қорғау
 • 3
  Google аккаунт, бұлтты сақтау және құрылғыларды синхрондау
 • 4
  Алгоритм ұғымы және оның қасиеттері
 • 5
  Алгоритмдердің күрделілігін талдау
 • 6
  Алгоритмдерді әзірлеу және модельдеу
 • 7
  Алгоритмдерді сипаттау үшін жалған кодты қолдану
 • 8
  Бағдарламалауға кіріспе және оның мақсаттары
 • 9
  Әр түрлі бағдарламалау тілдері және олардың ерекшеліктері
 • 10
  Python тілінің тарихы мен ерекшеліктері
 • 11
  Әзірлеу ортасын орнату және баптау
 • 12
  Python-да қарапайым бағдарламаларды іске қосу
 • 13
  Айнымалылар және деректер түрлері
 • 14
  Операторлар мен өрнектер
 • 15
  Шартты өрнектер және тармақталу операторлары
 • 16
  Циклдар мен итерациялар
 • 17
  Функцияларды құру және шақыру
 • 18
  Функция параметрлері және қайтарылатын мәндер
 • 19
  Кіріктірілген Python мүмкіндіктері
 • 20
  Жолдар, тізімдер, сөздіктер және олармен операциялар
 • 21
  Объектіге-бағытталған бағдарламалауға кіріспе, негізгі ұғымдар (класстар, объектілер, әдістер)
 • 22
  Сыныптар мен объектілерді құру. Мұралану және полиморфизм
Өтініш беру
Түймені басу арқылы сіз жеке деректерді өңдеуге келісім бересіз